Районне засідання консультаційного сервіс-центру учителів іноземної мови на базі опорного закладу Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ»

Діти в 1 класі у закладах освіти  Березнівського району   охоче почали  вивчати англійську мову у цьому році.  Як і все нове, цей предмет викликає великий інтерес та бажання школярів молодшого шкільного віку, і найголовніше для вчителя – зберегти це. Тому, отримавши низку цікавих різнобічних активних завдань, вправ, рекомендацій під час проходження тренінгів при РОІППО учителі намагаються якомога більше цікавого матеріалу апробувати на засіданнях консультаційного сервіс - центру, щоб впроваджувати на своїх заняттях.


27.11.2018 р. педагогічний колектив  опорного закладу  Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» привітно зустрів учасників   районного консультаційного  сервіс-центру учителів іноземної мови, які працюють у перших (1) класах  під час чергового засідання.

Учасники опрацювали  тему «Розуміння навичок і умінь ХХІ століття. Як навчати учнів початкових класів?!.  Стилі навчання та мотивація. Understanding  how to learn for  primаry»; ознайомилися  з теоретичними та практичними аспектами  організації  освітнього процесу  з іноземних мов в умовах реалізації нового  Державного стандарту початкової освіти; питаннями  і перспективами реалізації нового Державного стандарту та  освітніх програм  з іноземних мов, намагалися визначити  основні  шляхи підвищення якості іншомовної освіти в умовах розбудови НУШ; ознайомилися як  впроваджувати у практичний аспект  навички і уміння ХХІ століття;  старалися домогтися  активного використання різних сучасних стилів, методів навчання у початковій школі під час практичного аспекту та відтворювали мотивацію навчання різних видів активної діяльності. Бо, без мотивів не може виникнути жоден вид  діяльності, зокрема й мовленнєвий.

Завдання, які були поставлені  перед учасниками:  набуття необхідного теоретичного та практичного  досвіду  щодо особливостей  організації освітнього процесу з ІМ в умовах  реалізації  Державного стандарту початкової освіти;  забезпечення науково-практичного  супроводу  професійного розвитку  педагога в умовах реформування іншомовної освіти; презентували  систему педагогічної діяльності  учителів іноземних мов ЗЗСО Березнівського району з питань організації освітнього процесу  з ІМ в умовах розбудови НУШ; ознайомилися з активними практичними видами активної діяльності, які використовують учителі 1 класів при навчанні учнів лексики, усного монологічного/діалогічного  мовлення реалізовувалися в цілому під час тренінгових занять.

Радисюк Т.М., учитель філії Курганська ЗОШ І-ІІ ступенів ОЗ  Кам’янськмй ліцей ознайомила присутніх  з уміннями, навичками,  якими повинен оперувати сучасний вчитель ХХІ століття та найбільш ефективними методами роботи на уроці, застосовування яких сприяють підтриманню інтересу учнів до вивчення іноземної мови, допомагають залучити всіх учнів до навчальної діяльності, підвищують ефективність уроку. Запропонувала різні навчальні ситуації; мовні зарядки; ігри, в тому числі рольові; бесіди на теми, пов’язані з інтересами учнів, безпосереднім оточенням.

А педагоги,   Мамчур О.О., Гурин К.М., учителі  опорного закладу Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»,  Богдан О.В., учитель філії Колодязнівська ЗОШ І-ІІ ступенів опорного  закладу Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»  запропонували колегам взяти участь в обговоренні  питань: «Використання навичок ХХІ століття сучасним вчителем  на уроках в умовах НУШ. Стилі навчання англійської мови в початковій школі.  Впровадження та застосування mind-map на уроках англійської мови у 1 класі» та практичних видах діяльності при вивченні лексики.

Під час рефлексії учасники взяли участь у групових формах роботи, де активно використовували різні   види усної мовленнєвої діяльності, які підготували Бернацька І.П., учитель англійської мови Березнівського НВК  «ЗОШ І ступеня-ДНЗ», Пивоварчук Р. В., учитель філії Совпівської ЗОШ І-ІІ ступенів опорного закладу Соснівський НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня».  Бо, ситуативне діалогічне мовлення вважається більш природним для дітей молодшого шкільного віку. Воно є емоційнішою формою спілкування, в якому значну роль відіграють жести, міміка.

Нові ідеї, креативні вправи,  рекомендації, які отримали  учасники під час заходу будуть активно впроваджувати у освітній процес на уроках англійської мови.