Перше засідання Консультаційного сервіс-центру учителів іноземної мови

Вимога часу… Вимога сьогодення…

 

Учні молодшої школи з 2018/2019 н.р. розпочали навчатися за новим Державним стандартом – у рамках освітньої реформи.

У даному документі чітко прописано, що учень 1-4 класів, в результаті впровадження стандарту, набуде 14 видів компетенцій (включно із вмінням створювати математичні моделі процесів навколишнього світу, розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, дитина також має набути громадянську компетентність – стверджується, що у віці 6-10 років дитина повинна активно, відповідально та ефективно реалізовувати права з метою розвитку демократичного суспільства).


Є також конкретні предметні новації, які запроваджуються стандартом вже цього року – власне, з урахуванням їх учні почали навчання 1 вересня. Так, іноземну мову вивчатимуть у всіх українських школах з 1 класу.

У нових освітніх програмах не менш важливе місце відведено іноземним мовам. Освітню програму з іншомовної освіти створено на основі Державного стандарту початкової освіти.

Метою іншомовної освіти для загальної середньої освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей і задоволення різних життєвих потреб дитини.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями іншомовної освіти у початковій школі є:

 • здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених цією програмою;
 • розуміти на слух зміст автентичних текстів;
 • читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;
 • здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;
 • адекватно використовувати досвід, набутий під час вивчення рідної мови та інших навчальних предметів;
 • використовувати в разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів;
 • критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;
 • висловлювати свої думки, почуття та ставлення;
 • ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування;
 • обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;
 • ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Тому, щоб усі завдання правильно реалізувати, разом з учнями досягти конкретної мети і була вимога часу - створення на базі закладів освіти району консультаційного сервіс-центру для вчителів іноземної мови, які викладають у 1 класах. Очільником якої є Бернацька І.П., учитель англійської мови Березнівського НВК «ЗОШ І ступеня - ДНЗ». Учасниками - педагоги, які протягом травня 2018 року здобули конкретні знання та навички на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти під час тренінгів для вчителів іноземної мов та отримали сертифікати, що засвідчують право на викладання предмета «Іноземна мова» у 1 класах.

Ото ж, на базі Березнівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - ліцей з професійним навчанням» у жовтні 2018 року учителі іноземної мови, які викладають у 1 класах за новою освітньою програмою зорганізували перше засідання Консультаційного сервіс-центру з теми «Навчання та планування по новому в умовах нової української школи».

У досить незвичайній формі проходив захід – учасники – учителі виступили у ролі учнів і демонстрували свої напрацювання протягом першого місяця з молодшими школярами. А саме, під час теоретичної частини поділилися невеликим досвідом з питань:

 • Навчання і планування по новому в умовах нової української школи з урахуванням змістовних ліній (Бернацька І.П., учитель англійської мови Березнівського НВК «ЗОШ І ступеня - ДНЗ», керівник сервіс-центру).
 • Особливості та основні підходи до організації освітньо-виховного процесу. Сучасні новітні технології, які застосовуються в умовах нової української школи (Журавель Н.А, учитель англійської мови Білківської ЗОШ І-ІІ ступенів).
 • Типи навчальних ігор для початкової школи (Єзерська-Горобей Н.І, учитель англійської мови Бистрицького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ», Мамчур О.О., учитель англійської мови ОЗ Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»).

Практичний блок розпочали усі у колі під час ранкової зустрічі з теми «Знайомство», яку продемонструвала Бернацька І.П., учитель англійської мови Березнівського НВК «ЗОШ І ступеня - ДНЗ».

Не менш рухливими та навчально-пізнавальними були вправи, які підготувала Журавель Н., учитель англійської мови Білківської ЗОШ І-ІІ ступенів. Різні подачі фонетичної і мовленнєвої зарядки на уроці іноземної мови презентували учасники засідання.

Низку фізичних хвилинок продемонструвала з учасниками Коваленко Н.Р., учитель англійської мови Березнівського НВК «ЗОШ І ступеня - ДНЗ».

Підсумком була інтерактивно-рефлексаційна гра, під час якої учасники поділилися враженнями про набуті практичні навчички.