Старт «Нової української школи»

На базі Березнівської гімназії у серпні 2018 року  відбулися серпневі студії учителів іноземної мови  з теми «Особливості вивчення предмета  «Іноземна мова»  у закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році» в умовах Нової української школи.


Учасники заходу грунтовно опрацювали  наступні питання:

 • Стратегії   навчання іноземної  мови в контексті інтеграції до Європейського освітньо-інформаційного простору в умовах Нової української школи. Старт «Нової української школи».
 • Опрацювання листа МОН України «Про вивчення іноземних мов у 2018/2019 навчальному році.
 • Особливості викладання іноземних мов  та навчально-методичне забезпечення предмета. Нормативно-правова база вчителів іноземної мови. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Концепція Нової української школи. Нові ролі і завдання вчителя іноземної мови у контексті сучасних змін. Перспективи подальшої підтримки вчителів іноземної мови в умовах Нової української школи

- 1 (2-4) класи

- 5-9  класи

- 10-11 класи

 • Ресурси платформи British Council.
 • Методичний  супровід  упровадження інновацій на уроках іноземної мови  в контексті євроінтеграції та глобалізації українського суспільства в умовах НУШ.
 • Основні підходи  в освітньому процесі. Особливості впровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти. Зміст освіти: освітні галузі. Особливості розвитку дітей 6-7 річного віку. Початок навчання у школі: вплив на емоційний стан і поведінку дитини. Особливості психічних  і пізнавальних процесів. Understanding learners. Promoting 21st century skills. Ресурси платформи British Council.
 • Зміст іншомовної освіти у вимірі сьогодення. Ігрові технології як засіб формування та розвитку комунікативної та соціокультурної компетентностей учнів  початкової школи. Планування уроків у початковій школі  з урахуванням ігрової форми навчання. Класифікація та функції  мовних ігор на уроках іноземної мови. Skills for the 21st ctntury skills.  Planning lessons and courses. Managing the lesson. Ресурси платформи British Council.
 • Практичні поради щодо ефективного застосування ігрових форм та методів роботи з учнями молодшого шкільного віку. Activities for Storytelling.  Pre-A1 level activities for children. Ресурси платформи British Council.
 • Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами. Using inclusive practices. Ресурси платформи British Council.
 • Міжнародна співпраця як важливий фактор  реформування  іншомовної освіти  в контексті інтеграції до європейського  освітнього простору.

Під час круглого столу учителі обговорили вищесказане та винесли рекомендації на основі отриманих матеріалів, які допоможуть при підготовці до практичного аспекту уроку іноземної мови в умовах Нової української школи у новому 2018/2019 навчальному році.