Семінар-практикум учителів фізики та астрономії на базі Друхівської ЗОШ

Згідно з планом роботи районного методичного кабінету 17 березня 2017 року на базі Друхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відбувся семінар-практикум учителів фізики та астрономії.

Традиційно відкрив семінар Заяц Володимир Ананійович, методист районного методичного кабінету, який привітав усіх учасників семінару та ознайомив присутніх із планом роботи семінару.


З привітанням виступив Олексин Ярослав Володимирович, директор школи, який познайомив гостей з історією школи, основними здобутками її вихованців, педагогічним колективом. Виступ директора супроводжувався цікавою презентацією – візиткою навчального закладу, що дало змогу учасникам семінару більш наочно ознайомитися зі школою, його вчителями та учнями. Після чого директор школи провів учасникам семінару екскурсію стінами навчального закладу, зокрема: оновленими навчальними класами, спортивним залом, навчальними кабінетами, майстернею та побажав учасникам семінару плідної роботи.

 Практичну частину семінару проведено у кабінеті фізики школи. Учитель фізики та математики Баранчук Наталія Григорівна Друхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів провела урок у 7 класі на тему: «Сполучені посудини. Манометри».

На уроці панувала доброзичлива атмосфера. Помітно, що вчитель багато уваги приділяє мотивації учнів: діти вели пошукову роботу, виявляли бажання виконувати випереджувальне домашнє завдання, досліди, повідомлення. Наталія Григорівна вдало активізує пізнавальну діяльність учнів: організовує самостійну роботу з підготовки додаткового матеріалу до уроку, спонукає до дослідницької роботи, вчить учитися самостійно, демонструє глибокі знання з предмета, використовує інформаційно-компютерні технології. Урок відповідав програмі, правильно визначені та розв’язані навчальні, виховні та розвиваючі завдання, уміло акцентовано увагу учнів на вивченні головного на уроці, організовано роботу з формування основних умінь, навичок, інтересів учнів. Зміст уроку відповідає основним дидактичним принципам.

Урок ефективний: використано завдання дослідницького характеру, діти активні, спостережливі, зацікавлені. Учні отримали багато знань у вигляді повідомлень, презентації та розповіді вчителя. Учитель достатньо мотивував діяльність учнів, дотримувався дидактичних принципів навчання, логіки викладу навчального матеріалу, використовував різні форми, засоби і методи навчання, учив учнів виділяти головне з обсягу матеріалу, активізував пізнавальну діяльність, організував самостійну і практичну діяльність, реалізував принципи диференціації та індивідуалізації на уроці, використав технічні засоби та наочність. 

Про застосування інноваційних технологій на уроках фізики розповів Цапук Віктор Каленикович, вчитель фізики Поліської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, який звернув увагу на те, що підвищити активізацію пізнавальної діяльності учнів у навчально-виховному процесі можна через використання сучасних інноваційних технологій. Також відмітив, що цього можна досягти тільки через доступне завдання, що підтримує впевненість у собі, повагу та визнання учня як особистості, забезпечення сприятливої морально-психологічної атмосфери в ході виконання завдань, евристичний та креативний підхід до організації навчання.

Про організацію проблемного навчання на основі нових інформаційних технологій виступила Баранчук Тетяна Михайлівна, вчитель фізики Моквинського навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, яка продемонструвала цікаві і захоплюючі фізичні досліди для учасників семінару з різних тем та розділів фізики.

Чернишин Микола Євстахович, вчитель фізики Соснівського навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший учитель» надзвичайно цікаво провів майстер-клас «Формування життєвої компетентності в учнів на уроках фізики».

У ролі учнів під час проведення майстер-класу були учасники семінару.

Доцик Ігор Іванович, керівник районного методичного об'єднання вчителів фізики та астрономії, учитель фізики та астрономії Березнівської загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії відмітив, що забезпечення якості освіти певною мірою залежить від визначення цілей і прогнозування очікуваних результатів. Головною метою якості шкільної освіти є досягнення учнями такого рівня освіченості, який би відповідав їхньому особистісному потенціалу.

Ігор Іванович звернув увагу на чинники, які позитивно впливають на формування мотивації на уроках фізики: 

- практична спрямованість мети уроку як особисто значущої, важливої для кожного учня;

- використання в процесі навчання наявного життєвого досвіду учнів, їхніх повсякденних спостережень, досвіду практичної діяльності;

- зв’язок навчального матеріалу з повсякденним життям, явищами, які відбуваються в довкіллі;

- використання результатів навчання в практичній діяльності людини.

 У його виступі також йшлося про важливі напрями роботи в системі 

навчання фізики, зокрема інноваційно-креативні підходи, про умови компетентнісного підходу до їх розв’язування; визначення педагогічних інновацій і запровадження у роботі педагогів, критерії готовності вчителя до інноваційної діяльності та фізичного експерименту.