На якого учителя іноземної мови чекає сучасний учень?

На разі виникла потреба  винесення даної проблеми на засідання районного методичного об’єднання учителів іноземної мови.

Сьогодні ми  є учасниками  реформи системи освіти України взагалі та реформи в системі викладання іноземної мови в навчальних закладах, зокрема зорієнтуватись у цих сучасних вимогах, визначити своє місце та зрозуміти свою роль у навчальному процесі…

На базі Березнівського НВК «ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів-МНВК» відбулося планове засідання районного методичного об’єднання учителів іноземної мови з теми «Перспективні технології як фактор оптимізації вивчення іноземної мови та шлях самореалізації особистості вчителя і учня у навчальній діяльності через призму  уведення навчальних програм, сучасних підручників».


Учасники заходу опрацювали теоретичні та практичні аспекти оптимізації вивчення іноземної мови, що стимулюють впровадження у  практику роботи перспективні  педагогічні технології, ознайомилися з досвідом педагогів закладів району, з вимогами та рекомендаціями щодо проведення  компетентнісно-зорієнтованого уроку; проаналізували вибір нових навчальних програм, підручників. Завдання, які порушили під час засідання будуть реалізовані у навчально-виховному процесі, а саме: головні  чинники ефективного формування іншомовної освіти та використання перспективних освітніх технологій;  формування громадянськості та патріотизму в  учнів на уроках та в позакласній діяльності з іноземних мов; ознайомлення з інноваційними підходами до навчання іноземної мови, різними формами оцінювання навчальної діяльності учнів з предмета.

Сучасні методики оцінювання вчителя іноземної мови висовують до нас низку  вимог. Мабуть, найбільш важливими серед них є:

  • комунікативна компетенція, а саме вміння вчителя та його готовність здійснювати спілкування (усне та письмове мовлення), його країнознавча підготовка, культура мовленнєвої поведінки (уміння вислухати учня, уміле керування полілогом, дискусією, доречна реакція на помилки учнів);
  • мовна компетенція, а саме володіння фонетикою, граматикою, лексикою, які дозволяють навчати дітей спілкуванню хоча б у межах тем і ситуацій, запропонованих стандартом і програмою з іноземних мов;
  • методична компетенція, яка передбачає вміння вчителя планувати свою педагогічну діяльність (у межах року, семестру); володіння широким спектром методичних прийомів, уміння адекватно використовувати їх відповідно до віку учнів і мети навчання, уміння орієнтуватись у сучасній методичній літературі, здійснювати вибір відповідних посібників та інших засобів навчання;
  • соціокультурна компетенція, яка передбачає знання вчителем звичаїв, особливостей життя у країні, мова якої викладається, відповідність мовленнєвої поведінки та етикету носіїв мови.

Досить ґрунтовно виклала інформаційний матеріал щодо вибору сучасних навчальних програм та підручників, навчальних посібників для учнів 5-9 класів Мельничук Л.С., завідувач КНМУ «Березнівський районний методичний кабінет».  Також зосередила увагу присутніх на  платформі EdEra, де пропонуються оновлені навчальні програми, які затверджені наказом МОН України. Наголосила, що кожен учитель, який зареєструється на платформі може подати свої пропозиції шодо розвантаження навчальних програм. Бо саме, цей контент намагається полегшити впровадження оновлених програм, EdEra спільно з МОН України підготувала поради для вчителів, методичні рекомендації.

Учасники розглянули низку питань, які  є актуальними: Сучасний компетентнісно-зорієнтований урок (виступили: Мельничук Л.С., завідувач КНМУ «Березнівський районний методичний кабінет», Шнайдер Т.А., методист КНМУ «Березнівський районний методичний кабінет»); Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної компетентності учнів як передумова самореалізації особистості на уроках іноземної мови (підготували:  Радіо Н.В.,  учитель іноземної мови Березнівського НВК «ЕГЛ-ЗОШ І-ІІ ступенів», Нетеса О. О., учитель іноземної мови Балашівського НВК «Колегіум-ЗОШ І-ІІ ступенів», Штиба Л.Г., учитель іноземної мови Вітковицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»); Урахування  психофізіологічних  та гендерних особливостей учнів при вивченні іноземної мови (проаналізувала: Ейсмонт Т. М., учитель іноземної мови Бистрицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»); Упровадження перспективних технологій  на уроках іноземних мов у контексті євроінтеграції та глобалізації українського суспільства. ЗНО-2017: особливості тесту (Бецько Р. І., учитель іноземної мови Моквинського НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня», Федорчук А.О., учитель іноземної мови Березнівського НВК «ЕГЛ-ЗОШ І-ІІ ступенів», Амірова Н.Є., учитель іноземної мови Бистрицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»).

Учителі-практики запропонували матеріали з досвіду роботи з питань: «Самореалізація особистості вчителя і учня в навчальній діяльності. Нова навчальна програма та підручник у портфелі сучасного учня. Поради для сучасного учителя» (Бецько Р. І., учитель іноземної мови Моквинського НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня», Федорчук А.О., учитель іноземної мови Березнівського НВК «ЕГЛ-ЗОШ І-ІІ ступенів»,  Мазепа Л. М., учитель  іноземної мови Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів).

Важливим під час практичної частини були завдання для учасників: скласти конспекти уроку з використанням сучасних технологій для активізації та інтенсифікації діяльності учнів на уроках іноземної мови; учителі представили власні напрацювання, що викладають на   блог: досвід формування  творчості дітей на уроках іноземної мови; корисною формою роботи була – групова. Учасники моделювали уроки з використанням компетентнісно-зорієнтованих  технологій.

На завершення роботи засідання був організований  круглий стіл,  де колеги взяли участь у  обговоренні та аналізу  актуальних питань  щодо системного викладання іноземної  мови.  Кожен педагог ознайомився з   інформацією щодо  проведення оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета; унесення  змін до навчальних програм з ІМ; корективи до календарно-тематичного планування; ведення шкільної документації; участь у  конкурсах «Орлятко», «Гринвіч», «Пазл», «Go Camp»,  он-лайн конкурсах, олімпіадах, підготовці та проведенні ДПА та ЗНО;  організацію літнього мовного табору на базі шкіл району.

Учасниками засідання був запропонований проект рекомендацій з проаналізованих питань, які будуть надані кожному педагогу навчальних закладів для опрацювання та використання у навчально-виховному процесі з іноземної мови.

Отже, удосконалення якостей особистості - важка справа. Тут потрібні воля, наполегливість. Не потрібно боятися творчо підходити до вирішення професійних завдань, не боятися зробити помилку. Усе можна виправити, якщо є установка на самоаналіз. Запорука успіху кожного вчителя в удосконаленні своєї педагогічної майстерності, у здатності до самонавчання та самовиховання.

Прислухайтеся до  порад провідних учителів-практиків:

використовуйте  під час педагогічної діяльності такі «принципи», як:

Упевненість

Успішність

Дивовижність

Переконливість

Поважність

Урівноваженість

Усмішливість…