Семінар-практикум учителів географії району

Урок-дзеркало загальної педагогічної культури вчителя,  мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, ерудиції.

До хорошого уроку вчитель готується все життя

 

                   В. Сухомлинський

19 жовтня 2016 року відбувся семінар-практикум учителів географії  на тему «Особливості сучасного уроку географії та економіки як форми організації компетентнісного навчання». Захід провела методист районного методичного кабінету та вчитель географії Березнівського ліцею-інтернату спортивного профілю Карпець Юлія Сергіївна, в ході якого були розглянуті актуальні питання щодо  проведення та підготовлення  сучасного уроку географії та економіки, представлено презентацію на тему «Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу».


Учасники семінару провели дискусію на дану проблему та висловлювали власні думки.  Підсумовуючи вищесказане учителями географії, можна зробити висновок, що урок — це центр, навколо якого обертаються і до якого повертаються всі думки і дії вчителя. При підготовці до уроку вчитель має пам'ятати, що на кожному уроці потрібні інтерес і захопленість самого вчителя, готовність самому дивувати і ди­вуватися. «Щоб запалити, треба горіти», Запалює сумлінна і всебічна підготов­леність до уроку, емоційна щедрість учителя, його захопленість. І готуючись до уроку, слід пам’ятати, що сучасний урок відрізняється:

  • скерованістю на всебічний гармонійний розвиток у поєднанні з наданням можливостей самореалізації кожному учневі з урахуванням його можливостей, інтересів та життєвих планів;
  • науковим обґрунтуванням стратегії  і тактики керування пізнавальною діяльністю учнів на основі закономірностей і принципів навчання;
  • напруженою, посильною, добре організованою і результативною пізнавальною роботою всіх учнів;
  • ретельною діагностикою причин, що впливають на якість занять, прогнозуванням ходу і результатів навчально-виховного процесу;
  • творчим підходом до вирішення конкретних завдань відповідно до наявних умов і можливостей учнів;
  • доцільним використання дидактичних засобів;
  • співробітництвом учителя і учня, індивідуальним і диференційованим підходами з урахуванням можливостей кожної дитини;
  • раціональним використанням кожної робочої хвилини уроку;
  • створенням ситуації успіху на уроці, атмосферою демократизму, стимулювання, відповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу за результати діяльності.