Про проведення державної підсумкової атестації у ЗНЗ у 2016-2017 навчальному році

Відповідно до наказу МОН України від 30 грудня 2014 року №1547 розроблені орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2016-2017 навчальному році та змісту атестаційних завдань.

Download
Лист МОН 1_9-149.pdf
Adobe Acrobat Document 69.5 KB
Download
Орієнтовні вимоги ДПА_2016-2017.pdf
Adobe Acrobat Document 633.0 KB


Нормативно-правове забезпечення до нового 2016-2017 навчального року


 1. Про структуру 2016-2017 н. р. та навчальні плани ЗНЗ (лист МОН № 1/9-296 від 09.06.16 року).
 2. Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти (лист МОН № 1/9-171 від 06.04.16 року).
 3. Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ № 234 від 24.03.16 року).
 4. Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН № 8 від 12.01.16 року).
 5. Положення про освітній округ (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. № 79).
 6. Про формування органів управління освітою (лист МОН № 1/9-633 від 30.12.15 року).
 7. Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння (Постанова КМУ № 1109 від 23.12.15 року).
 8. Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою (лист МОН № 1/9-616 від 22.12.15 року).
 9. Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі (лист МОН № 1/9-535 від 06.11.15 року).
 10. Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики ЗНЗ засобами навчання та обладнанням (наказ МОН № 1088 від 15.10.15 року).
 11. Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності (Постанова КМУ № 827 від 13.10.15 року).
 12. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки (Указ Президента України № 580/2015 від 13.10.15 року).
 13. Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (лист МОН № 1/9-487 від 12.10.15 року).
 14. Методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН № 2/2-14- 1907-15 від 21.09.15 року).

Актуальні завдання науково-методичної роботи


 • пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг;
 • реалізація компетентнісного підходу як засобу підвищення якості освіти;
 • набуття методичними службами в умовах об’єднаних територіальних громад функцій сервісного центру для надання освітніх послуг;
 • мобілізація на співпрацю, пошук ефективних шляхів науково-методичного супроводу професійної діяльності керівних і педагогічних працівників;
 • реалізація моделі відкритої мережевої взаємодії науково-методичних служб регіону з урахуванням сучасних змін у напрямі децентралізації;
 • науково-методичний супровід упровадження моделей громадсько-активних шкіл, опорних шкіл в умовах реформування освітньої галузі;
 • створення моделі неформальної педагогічної освіти «Соціальне партнерство як системний ресурс опорного навчального закладу»;
 • створення системи науково-методичного супроводу реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами використання виховного потенціалу навчальних предметів, формування єдиної регіональної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • участь у міжнародних освітніх програмах і проектах; 
 • використання хмарних технологій у навчальному процесі;
 • управління інноваційними проектами: підготовка, реалізація та його оцінка;
 • використання технологій аналітики та експертизи у методичній роботі;
 • інтегративно-діяльнісна технологія в навчальному процесі;
 • особливості функціонування опорних шкіл в освітньому окрузі;
 • формування предметних компетентностей;
 • формування індивідуального електронного освітнього середовища учнів на уроці та вдома;
 • інклюзивна освіта – рівень свідомості нації.